- پرتال خبری تحلیلی شهرستان آران و بیدگل - http://aranbidgolnews.ir -

گزارش صدا و سیما از نخلستان عمو پرویز در آران و بیدگل

همزمان با شروع برداشت خرما در دل کویر مرکزی ایران(چاه عروس)
گزارش سال گذشته صدا و سیما از نخلستان عمو پرویز
خبرنگار: حسین کدخداییان