DSC05882

گزارش تصویری از حضور احمدی نژاد در آران و بیدگل

تصاویری از حضور احمدی نژاد و دیدار با مردم آران و بیدگل در زمان ریاست جمهوری وی در سال 1386 / عکس: سجاد صادقی