۱۲۳

گزارش صدا و سیما از نخلستان عمو پرویز در آران و بیدگل

همزمان با شروع برداشت خرما در دل کویر مرکزی ایران(چاه عروس) گزارش سال گذشته صدا و سیما از نخلستان عمو پرویز خبرنگار: حسین کدخداییان