۱۶۴۵۴۰۵۰۴
فرماندار:

۹۶۰ بازرسی از واحدهای صنفی آران و بیدگل انجام شد

فرماندار آران و بیدگل گفت: افزون بر۹۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی این شهرستان در طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۰ از اول اسفند ۱۳۹۹ تاکنون انجام شده است.