photo_2019-07-05_11-21-25

حج، مراسم دینی، سیاسی و اجتماعی دنیای اسلام است

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در حج گفت:سفر حج یک حضور سراسر م معنوی است که انسان را برای ادامه زندگی آماده می کند.