فاقد تصویر شاخص

نفرات برتررقابتهای تنیس روی میز استان اصفهان در رده نوجوانان شناخته شدند

مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان استان اصفهان در تاریخ 10 و 11 مهر ماه در خانه تنیس روی میز اصفهان برگزار شد